کارشناسی ارشد مدیریت 93-94
کارشناسی ارشد
منابع ترم اول دوره دانشپذیری MBA سال 93 :


نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

زبان تخصصی(3 واحد)
جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی پیام نور

تئوریهای مدیریت(3 واحد)
تئوری های سازمان
مبانی سازمان و مدیریت
استیون رابینز
رضائیان
صفار
سمت

مدیریت استراتژیک (3 واحد)
مدیریت استراتژیک پیشرفته رضارسولی وعلی صالحی پیام نور

 

 

منابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت اجرایی سال 93:


نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

زبان تخصصی(3 واحد)
جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی پیام نور

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت(2 واحد)
اقتصاد مدیریت ابوالقاسم هاشمی تابان

حسابداری مدیریت(2 واحد)
مدیریت مالی ریموند بی نو سمت

دیدگاه استراتژیک(2 واحد)
مدیریت استراتژیک پیشرفته رضارسولی وعلی صالحی پیام نور

 

 

منابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت فناوری اطلاعات سال 93:


نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

بازمهندسی فرایندهای کسب وکار(2 واحد)
Workflow modeling Alec sharp Artech house

منطق فازی وهوش مصنوعی(2 واحد)
Artifical Intelligence
Fuzzy logic for business
Stuart Russell
George Bojadziev
Prentice hall
World Scientific

تحلیل آماری(2 واحد)
تحلیل آماری احمدی- نصیری پیام نور

تاثیرفناوری اطلاعات بر مدیریت (2 واحد)
فناوری اطلاعات در مدیریت ریاحی،قطره نبی
پیام نور

 

 

 

منابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت بازرگانی سال 93:


نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

زبان تخصصی(2 واحد)
جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی پیام نور

مدیریت رفتارسازمانی (2 واحد)
مبانی رفتارسازمانی استیون رابینز(یک جلدی) پژوهشهای فرهنگی

تئوریهای مدیریت پیشرفته(2 واحد)
تئوری های سازمان
مبانی سازمان و مدیریت
استیون رابینز
رضائیان
صفار
سمت

مدیریت استراتژیک (2 واحد)
مدیریت استراتژیک پیشرفته
 
رضارسولی وعلی صالحی پیام نور

 

منابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت دولتی سال 93:


نام درس (تعداد واحد درسی)
 
    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

فرایند خط مشی گذاری(2 واحد)
فرایند خط مشی گذاری عمومی سیدمهدی الوانی دانشگاه علامه

مدیریت رفتارسازمانی (2 واحد)
مبانی رفتارسازمانی
رفتار سازمانی (رویکردی کاربردی)
استیون رابینز
سیدعلی اکبراحمدی
پژوهشهای فرهنگی
پیام نور

سیستم های اطلاعات مدیریت(2 واحد)
سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته محمدعلی سرلک پیام نور

مدیریت منابع انسانی(2 واحد)
مدیریت منابع انسانی
An Introduction of Human Resource
Management
گری دسلر
Wendy Bloisi
پژوهشهای فرهنگی
MC Grow-Hill

 

 

 

ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447-021 تماس حاصل فرمایید.