کارشناسی ارشد مدیریت 93-94
کارشناسی ارشد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری MBA سال 93 :


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

زبان تخصصی(3 واحد)
جزوه زبان تخصصیمیرزاحسن حسینیپیام نور

تئوریهای مدیریت(3 واحد)
تئوری های سازمان
مبانی سازمان و مدیریت
استیون رابینز
رضائیان
صفار
سمت

مدیریت استراتژیک (3 واحد)
مدیریت استراتژیک پیشرفتهرضارسولی وعلی صالحیپیام نورمنابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت اجرایی سال 93:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

زبان تخصصی(3 واحد)
جزوه زبان تخصصیمیرزاحسن حسینیپیام نور

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت(2 واحد)
اقتصاد مدیریتابوالقاسم هاشمیتابان

حسابداری مدیریت(2 واحد)
مدیریت مالیریموند بی نوسمت

دیدگاه استراتژیک(2 واحد)
مدیریت استراتژیک پیشرفتهرضارسولی وعلی صالحیپیام نورمنابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت فناوری اطلاعات سال 93:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

بازمهندسی فرایندهای کسب وکار(2 واحد)
Workflow modelingAlec sharpArtech house

منطق فازی وهوش مصنوعی(2 واحد)
Artifical Intelligence
Fuzzy logic for business
Stuart Russell
George Bojadziev
Prentice hall
World Scientific

تحلیل آماری(2 واحد)
تحلیل آماری احمدی- نصیریپیام نور

تاثیرفناوری اطلاعات بر مدیریت (2 واحد)
فناوری اطلاعات در مدیریت ریاحی،قطره نبی
پیام نور
منابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت بازرگانی سال 93:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

زبان تخصصی(2 واحد)
جزوه زبان تخصصیمیرزاحسن حسینیپیام نور

مدیریت رفتارسازمانی (2 واحد)
مبانی رفتارسازمانیاستیون رابینز(یک جلدی)پژوهشهای فرهنگی

تئوریهای مدیریت پیشرفته(2 واحد)
تئوری های سازمان
مبانی سازمان و مدیریت
استیون رابینز
رضائیان
صفار
سمت

مدیریت استراتژیک (2 واحد)
مدیریت استراتژیک پیشرفته
رضارسولی وعلی صالحیپیام نور

 

منابع ترم اول دوره دانشپذیری مدیریت دولتی سال 93:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

فرایند خط مشی گذاری(2 واحد)
فرایند خط مشی گذاری عمومیسیدمهدی الوانیدانشگاه علامه

مدیریت رفتارسازمانی (2 واحد)
مبانی رفتارسازمانی
رفتار سازمانی (رویکردی کاربردی)
استیون رابینز
سیدعلی اکبراحمدی
پژوهشهای فرهنگی
پیام نور

سیستم های اطلاعات مدیریت(2 واحد)
سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفتهمحمدعلی سرلکپیام نور

مدیریت منابع انسانی(2 واحد)
مدیریت منابع انسانی
An Introduction of Human Resource
Management
گری دسلر
Wendy Bloisi
پژوهشهای فرهنگی
MC Grow-Hill
ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447-021 تماس حاصل فرمایید.